Kontakt

Prevádzkovateľ internetového portálu

Milovať a ctiť OZ
Sídlo: Republiky 6 Žilina 01010, Slovenská republika
IČO: 50059793
DIČ: 2120167005

Číslo účtu: SK 97 8330 0000 0021 0105 5886

Číslo účtu pre platby z Českej republiky: 2101055886/2010

Prosíme, neuhrádzajte na tento účet priamym bankovým prevodom alebo vkladom žiadne platby bez variabilného čísla, ktorým je číslo Vašej objednávky. Ďakujeme za porozumenie.

email: info@milovatactit.sk
mobil: +421950730207
web eshopu: eshop.milovatactit.sk
web OZ: milovatactit.sk
Facebook: fb.com/milovatactit
Instagram: instagram.com/milovatactit

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OU Žilina, OU-ZA-OZP1-2015/045753-2

Číslo živnostenského registra 580-57157